Privacy en veiligheid

Bij Relocation Services Valencia, als onderdeel van de Dream Properties Group, nemen we jouw privacy en veiligheid serieus. Tegelijkertijd willen we je de best mogelijke ervaring bieden bij het bezoeken van onze website. Op sommige pagina’s van onze website vragen wij je om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om je een meer persoonlijke service te kunnen bieden. We beschouwen het als onze plicht om te allen tijde jouw privacy en wettelijke rechten zoals vervat in de Spaanse wet en de normen van de Europese Unie te respecteren.

Waarom winnen wij informatie in?

De informatie die je verstrekt, wordt opgenomen in een bestand onder de verantwoordelijkheid van Relocation Services Valencia. Het aanmaken van dit bestand beantwoordt aan een aantal doelstellingen, zoals het aanbieden van een gepersonaliseerde service op de website, je op de hoogte houden van onze aanbiedingen, nieuws en nieuwe diensten die mogelijk interessant zijn en het verzenden van commerciële informatie naar de internetgebruikers die dit wensen. statistieken te verkrijgen waarmee we een betere service kunnen bieden, en technische taken kunnen uitvoeren zoals onderhoud en beheer van de website zelf. Deze informatie zal in geen geval anders dan aan Relocation Services Valencia – de Dream Properties Group of gerelateerde bedrijven of geassocieerde partners worden verstrekt om aan hen te worden gedistribueerd of overgedragen of verkocht, zonder vooraf uitdrukkelijke toestemming.

Toepassing van de wet

In overeenstemming met de Spaanse en EU-regelgeving (met name de organische wet 15/1999 van 13 december met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en andere overeenkomstige regelgeving die van kracht is in Spanje, en in dit geval van toepassing is), heb je het recht op toegang tot die informatie in overeenstemming met de wet, om de verstrekte informatie te laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek indienen bij Relocation Services Valencia, onder vermelding van jouw volledige naam en je officiële identiteitsbewijs. Je kunt ons ook een e-mail sturen naar het volgende adres: info@relocationservicesvalencia.com.

Relocation Services Valencia voldoet aan de door de wet vereiste veiligheidsnormen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, en heeft geen middelen onbenut gelaten en alle mogelijke technische maatregelen genomen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang en diefstal van de door u verstrekte persoonsgegevens te voorkomen. Desalniettemin dient de gebruiker zich ervan bewust te zijn dat internetbeveiligingsmaatregelen echter niet onneembaar zijn. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@relocationservicesvalencia.com.

Contactgegevens

Spaanse Droomhuizen SL
Calle de Sueca 25
46006 Valencia
Spanje
Telefoon: 0034 963 125 000
Mail: info@spaansedroomhuizen.com

Spaanse Droomhuizen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Erwin Hartgring is de Functionaris Gegevensbescherming van Spaanse Droomhuizen SL Hij is te bereiken via erwin@spaansedroomhuizen.com.

 

error: Content is protected !!